ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководството на

„АГАЛАР“ ЕООД

за политиката по качество на консултантските услуги

***

„КАЧЕСТВОТО Е КАТО ИСТИНАТА – НЕ ТЪРПИ КОМПРОМИСИ!”

НАШАТА МИСИЯ Е ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КОИТО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ДА УДОВЛЕТВОРЯВАТ ИЗИСКВАНИЯТА И ДА НАДВИШАВАТ ОЧАКВАНИЯТА НА ВСЕКИ НАШ КЛИЕНТ.

Успехът ни зависи от способността да определим точно и удовлетворим напълно всички изисквания към предоставяните от нас консултантски услуги.

Доверието, което ежедневно градим е основа за нашето непрекъснато развитие и устойчиво положение на пазара.

Ние считаме всеки клиент за наш партньор и го поставяме в центъра на нашето внимание: „Доволният клиент е най-добрият ни съветник и катализатор за добрият ни имидж”.

Основните принципи, на които се гради политиката ни, са принципите на безпристрастност, независимост, неподкупност и недопускане на конфликт на интереси под каквато и да е форма и съдържание.

Качеството е синоним на стратегията, стойностите и целите на нашата дейност:

да работим бързо, професионално и с гъвкава маркетингова политика;

всичко, което правим да е както трябва и още от първия път;

да предлагаме възможно най-добрата консултантска услуга на пазара;

бързо да въвеждаме промените в изискванията на клиентите в нашата дейност;

постоянно да усъвършенстваме нашата организация във всичките й дейности, с цел да постигнем конкурентно предимство.

Твърдо вярваме, че само чрез формиране на фирмена култура, инвестиране в обучение и поддържане на висока квалификация, мотивирано професионално превъзходство и безкомпромисно изпълнение на изискванията на клиентите си, може изцяло да изпълним поетите договорни задължения и критерии за морални норми пред обществото.

Основен елемент за постигане на нашите стремежи и цели – бранда на фирмата да се приема като „ДЕФИНИЦИЯ ЗА КОРЕКТНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ”.

Ръководството на дружеството, поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждане на декларираната политика и непрекъснато подобряване на всички процеси, с цел изпълнение на поставените цели.

„АГАЛАР“ ЕООД                                                     

Виолета Цветанова