От 2017 година, дружеството прилага в практиката на развиващите се компании изискванията за устойчиво управление, чрез механизмите, заложени в Директивите на Европейския съюз. През 2022, след публикуването на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/2464 от 14.12.2022 за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, нашата компания предлага услуги по консултиране и обучение на място относно:

  1. Определяне на граници – обхват 1, обхват 2 и обхват 3 на компанията;
  2. Определяне на източници на CO2 и еквиваленти на CO2;
  3. Определяне на модел за отчитане и разработване на индивидуални инструменти, улесняващи набирането на данни;
  4. Съдействие при създаването на отчета за устойчивостта.