Дружеството е сертифицирано съгласно изискванията на международния стандарт

ISO 9001:2015

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО ISO 9001:2015