Компанията предоставя услуги по внедряване на ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околна среда, ISO 45001 за здраве и безопасност, SA 8000 за социална отговорност, ISO 27001 за сигурност на информацията, енергийна ефективност – ISO 50001 и Регламенти 333/2011 и 715/2013 за условията, при които определени типове скрап … 
Компанията предоставя услуги по провеждане на вътрешни одити за осигуряване на независима оценка на системите за управление. Екипът ни е специализиран в одити на компании за рециклиране, обработка на метали, управление на отпадъци, административни … 
Сертифицирането на скрап е нова дейност за Европейските държави, определена с Регламенти 333/2011 и 715/2013. Сертифицираните метални отпадъци от стомана, алуминий и мед престават да бъдат отпадъци и се третират като суровина. По този начин за тях отпадат …