Компанията предоставя услуги по провеждане на вътрешни одити за осигуряване на независима оценка на системите за управление. Екипът ни е специализиран в одити на компании за рециклиране, обработка на метали, управление на отпадъци, административни дейности, търговия и производство. Позитивното отношение в одиторския процес е подходът ни към клиентите, като одитите се провеждат изцяло в съответствие със специфичните изисквания на клиента. Резултатите от одитите се обсъждат в момента на откриване на всяка констатация, а докладът от одита се предоставя на клиента в рамките на един работен ден.

Външното оценяване на системите за управление е ефективен метод за подобряване на процесите.