Експертният ни опит в сертифицирането и одитирането на системи за управление датира от 2002 година и определя високото качество на консултантските услуги, които предлагаме.

Професионалните ни консултации включват внедряване на стандарт ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околна среда, ISO 45001 за здраве и безопасност, SA 8000 за социална отговорност, ISO 27001 за сигурност на информацията, енергийна ефективност – ISO 50001, както и Регламенти 333/2011 и 715/2013 за условията, при които определени типове скрап (съответно чугун, стомана, алуминий и мед) престават да бъдат отпадъци.

Натрупаният опит при прилагане на изискванията на стандартите ни дава възможност с висока ефективност да внедряваме системите както при фирма с двама служители, така и при компании с хиляден персонал. Защото от опит знаем, че не компанията трябва да бъде приспособена към стандартите, а стандартите трябва да се внедрят в индивидуалния стил на фирмата.

Внедряването на система за управление се свързва със създаване на множество процедури и писмени правила, които по-скоро възпрепятстват нормалния ход на работа на компанията. Ние гарантираме оптимизиране на работните процеси, без натрупване на ненужна документация. За нас е важно стандартите да допринесат за разгръщане на вече създадената функционалност на фирмата, повишавайки ефективността както на работните процеси, така и на изискванията за опазване на околна среда, здраве и безопасност на служителите и цялостната социална отговорност.

Практическият ни опит обхваща сферите на преработка на отпадъци, индустрия, търговия, производство и финанси. Индивидуалният ни подход към пълно удовлетворяване изискванията на клиента гарантира успешна сертификация на системите за управление.